I Det Gamle Testamente angives de grundlæggende forudsætninger for menneskets frihed allerede i Første Mosebog kap. 1: Eftersom mennesket er skabt i Guds billede, har det handlingsfrihed og mulighed for frit at vælge det gode eller det onde.

Det skal være behandling efter egen fri vilje og ikke fordi andre har bestemt det for én. Ej heller har jeg et ønske om at behandle mennesker der gør andre ondt som fx. en pædofil der gerne vil have lettet samvittigheden, eller en kriminel, der er ked af at blive straffet. Så generelt ønsker jeg ikke at arbejde med kriminelle eller efter min egen tolkning onde mennesker. Jeg forbeholder mig retten til, til en hver tid, selv at vurdere hvad og hvem jeg ønsker at indgå et samarbejde med. Der henvises til min Nej-tak liste, hvilken på ingen måde er udtømmende.

Etisk uforsvarligt inden for sex og seksualområdet- Jeg har personligt for mange fordomme inden for områderne og jeg har det generelt ret stramt med at tale om det intime på det niveau der forventes i en session, så det beder jeg mig frabedt.

Ved psykisk handicap kommer det helt an på problemstillingen og jeg forbeholder mig retten til, til en hver tid, selv at vurdere hvad og hvem jeg ønsker at indgå et samarbejde med. 

Ved fysisk handicap, kommer det igen an på problemstillingen og om der kan varestås en reel almen verbal kommunikation, er dette ikke en mulighed garantere jeg ikke for sessionens indhold.

 1. Generelle betingelser.

Ved bookingen af en behandlingstid hos Vivitu.dk bekræfter du at have læst og accepteret nedenstående handelsbetingelser.

Ved brud på en eller flere af handelsbetingelserne ophører arbejdet øjeblikkeligt, og den fulde betaling for tiden opkræves.

 1. Proceduren for bestilling og gennemførsel af en behandling.
 1. Du bestiller en tid i det online bookingsystem, ved at:
  • Vælge et tema i listen.
  • Vælge en ledig tid der passer dig.
  • Indtaste dine kontaktoplysninger.
 2. Du modtager en bekræftelse for bookingen via mail.
 3. Dagen før vores aftale modtager du en påmindelse via SMS.
 4. På dagen møder du op til behandlingen.
 5. Efter behandlingen modtager du din kvittering via e-mail.
 6. Du kan altid logge ind i bookingsystemet og se dine aftale, og frem til 24 timer før en aftale, kan du ændre eller aflyse den i det online bookingsystem.
 1. Bestilling.
 1. Du kan booke en behandlingstid hos Dendie Skou i det online bookingsystem.
 2. Tiden er først booket når du har modtaget en bekræftelse via mail eller SMS herom. Du modtager ligeledes en SMS dagen før din tid.
 3. Tiden skal altid bookes i den modtagne klients navn.
 4. Er klienten 15 år eller under, kan tidsbestillingen kun ske ved forudgående samtale via telefon eller e-mail.

4. Behandlingstemaer og oplysninger.

 • Ved bookingen af en tid oplyses navn og kontaktoplysninger på den person, der skal modtage behandlingen.
  Det er væsentligt at være præcis og ærlig om temaet, som skal arbejdes med, og at personen, som skal modtage behandlingen, er bekendt med bookingen af tiden.
 • Dendie Skou forbeholder sig retten til at afvise et tema, hvis hun ikke etisk kan stå inde for det.
 • Du er som klient forpligtet til at oplyse hvis du er diagnosticeret med, eller har mistanke om at lide af, en svær psykisk lidelse, f.eks. skizofreni o.l., forud for tidsbestillingen, da disse kan være uforenelige med en hypnosebehandling.
 • Skulle bestilleren tilbageholde informationer om diagnoser, ligger ansvaret for eventuelle følgeskader udelukkende ved bestilleren.

Dendie Skou laver IKKE behandlinger:

 •  På personer med svære psykiske lidelser, så som skizofreni, personlighedsspaltning eller selvmordstanker.
 •  På personer, som er psykisk udviklingshæmmede.
 •  På personer, som har været uærlige om temaet der skal arbejdes med.
 •  På personer der er påvirket af alkohol, stoffer eller lignende.
 •  På personer, som ikke selv ønsker behandlingen.
 •  Af spirituel eller åndelig karakter.
 •  Som helt fjerner kroppens naturlige advarselssignaler.
 •  Som har til hensigt at indskrænker andres frie vilje.
 •  Som har til hensigt at styrke sexlysten hos sig selv eller andre.
 1. Betaling.
 • Betalingen sker før behandlingen påbegyndes, og kan ske kontant (det aftalte beløb) eller via MobilePay. Der kan desværre IKKE betales med kort.
 • Hypnose er et effektivt redskab, der hjælper med at skabe forandring her og nu, såfremt du som klient er klar til forandringen. Prisen for en behandling er for tiden, ikke for resultatet.
 1. Klinikken og sikkerhed.
 • Behandlingen foregår i lokale på Lyngsø allé 3, bygning 22, 1.sal. 2970 Hørsholm. Der er en ubemandet reception, hvor man afventer til man bliver hentet. (Medmindre andet er aftalt på forhånd). Der er gratis parkering i området på udvalgte steder og man er selv ansvarlig for at lokalisere disse. Dendie Skou eller Vivitu er på ingen måde ansvarlig for hverken parkeringsforhold eller afgifter forbundet hertil af nogen art.
 • Da lokalet er beliggende på 1. sal, og der ikke er elevator kan jeg derfor ikke tage imod kørestolsbrugere og deslignende.
 • Af sikkerhedshensyn lyd- eller video optages alle sessioner. Optagelserne behandles som beskrevet i databeskyttelsespolitikken. Optagelserne vil ikke blive offentliggjorte, og kan ikke kræves udleveret af klienten.
 1. Behandlingen.
 • En behandling er ofte en privat sag, og derfor sker behandlingen altid én til én.

Ansvarsfraskrivelse:

 • Hypnose er et effektivt redskab, der hjælper med at skabe forandring her og nu, dog afhænger resultatet af klientens ønske om denne forandring og vilje til at implementere de nye strategier.
 • Dendie Skou er ikke ansvarlig for resultatet af sessionen, og prisen er for tidsforbruget, ikke for resultatet.
 • Dendie Skou er ikke ansvarlig for eventuelle eftervirkninger forårsaget af skjulte ikke diagnosticerede psykiske lidelser.
 • Dendie Skou er ikke ansvarlig for eventuelle eftervirkninger forårsaget af uærlighed i de oplysningerne afgivet ved tidsbestillingen.
 • Efter en session kan man være en smule træt, og det er den enkelte klients eget ansvar, at bedømme om denne er i stand til forsvarligt at føre et køretøj.
 1. Forsinkelser, aflysninger og afbud.
 • Skulle du af en eller anden grund være forhindret i at komme til den bestilte tid, skal du kontakte Dendie Skou hurtigst muligt, og senest 2 timer før din tid.
 • Er du forsinket mere en 10 min., betragtes det som en udeblivelse. Tiden aflyses og den fulde betaling opkræves.
 • Afbud kan ske via opkald på +45 25143021, der kan indtales en besked på telefonsvareren eller via mail til kontakt@vivitu.dk 
 • Ved for sent afbud eller udeblivelse, opkræves betalingen for tiden.
 • Du kan altid se, ændre eller aflyse din tid ved at logge ind i bookingsystemet på hjemmesiden (Er der mindre end 24 timer til din aftale, kan den ikke ændres via bookingsystemet)
 1. Online sessioner.
 • Du er som klient ansvarlig for:
  • At du sidder forsvarligt, og at din stol eller lignende, ikke vælter eller kan køre.
  • At du har en god og stabil internetforbindelse.
  • Skulle forbindelsen ryge under sessionen, vil du automatisk vågne op, og være frisk og klar i hovedet.
  • At der er tilstrækkelig strøm på din device (telefon, tablet, computer o.l.).
  • At dit kamera og mikrofon er placeret på en måde så Dendie kan se og høre dig under hele sessionen – også når du slapper helt af.
 • Online sessioner afholdes gennem portalen Onlinebooking.dk eller på Teams.
  • Samtalen åbnes i din browser, og det er ikke nødvendigt at installere ekstra software eller apps.
 • En afbrudt session refunderes ikke medmindre det skyldes forhold hos Dendie Skou. Hvis en afbrudt session skyldes forhold hos Dendie Skou, krediteres betalingen ikke, men der aftales et nyt tidspunkt for behandlingen.
 • Alle øvrige handelsbetingelser er naturligvis også gældende ved online sessioner.

10. Personlige data.

 • Behandlingen af dine personlige data er beskrevet i vores persondatapolitik.
 • Alle journaler, optagelser og noter i forbindelse med en session, er fortrolige mellem Dendie Skou og klienten, og vil aldrig blive delt med andre uden klientens samtykke.
 • Journaler, optagelser og noter kan ikke kræves udleveret.

11. Tvist.

 • Alle tvist der måtte opstå mellem Dendie Skou og en klient skal afgøres i første omgang, så vidt muligt, i mindelighed. Såfremt der ikke kan findes en løsning, kan hver part indbringe sagen for retten i Helsingør.

PERSONOPLYSNINGERNE

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores konsulentservices indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Generelt om personoplysninger

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af personoplysninger om dig for at kunne gennemføre en bestilling, optræden/foredrag/behandling og efterfølgende fakturering m.v., i forbindelse med underholdning og foredragsvirksomhed.

Almindelige personoplysninger som består af:

 • Kontaktoplysninger om kunden; bl.a. navn, telefonnummer og evt. adresse på underholdningsstedet
 • Oplysninger om det ønskede show/underholdning samt anledning, tid og sted
 • Under forestillingen optages der billeder, film og lydoptagelser til markedsførings formål
 • Via bestillingen på hjemmesiden indsamles og behandles følgende alm. oplysninger:
  • Oplysninger fra Google Analytics, herunder IP-adresser, lokationer, enheder, tidspunktet for søgning, m.v.
 • Oplysninger om kundens personlige liv, bl.a. udfordringer, vanskeligheder osv.
  • Under behandlinger optages en lydfil for at kunne dokumentere forløbet, mens kunden har været hypnotiseret.
 • Oplysninger fra Facebook-profil (brugerkonto)
 • Oplysninger fra Cookies

Særlige / følsomme personoplysninger / Oplysninger om strafbare forhold

Der kan forekomme tilfælde, hvor personoplysninger om kunden, som indeholder information om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt seksuelle forhold eller orientering der gør det muligt at kunne skræddersy et show / forestilling, indsamles, samt at der under showet optages i billeder, video samt lyd. Det samme gør sig gældende for så vidt angår straffebare forhold.

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil anvender vi dit navn og e-mailadresse til at fremsende nyhedsbrev og andet markedsføringsmaterielle.

Ved brug af hjemmesiden indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Du gøres udtrykkeligt opmærksom på, at manglende afgivelse af de nævnte personoplysninger i nogen tilfælde vil kunne få følgende konsekvenser:

 • At der ikke vil kunne udarbejdes et tilbud.
 • At underholdningen eller foredraget ikke kan finde sted.
 • At hjemmesidens funktioner, helt eller delvist, ikke er tilgængelige.

FORMÅL

Oplysningerne bruges til:

 • At udføre opgaven.
 • At forbedre vores hjemmeside og services for bedre at kunne tjene dig.
 • At leverer den bedste service når vi modtager kundeserviceanmodninger.
 • At administrere en konkurrence, kampagne, undersøgelse eller anden sidefunktion.
 • At registrere dine tidsbestillinger, køb og betalinger
 • At kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.
 • At anmode om vurderinger og anmeldelser af tjenester eller produkter
 • At følge op når vi har talt med dig f.eks. live chat, e-mail eller telefonhenvendelser
 • At optimere vores services og indhold

Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Vi vil ikke behandle dine personoplysninger til andre formål end de nævnte uden først at indhente et udtrykkeligt samtykke fra dig. Ved viderebehandling til et andet formål, vil oplyse, hvad formålet er samt andre relevante oplysninger.

BRUG OG SLETNING

Vi indhenter kun de personoplysninger, som vi har behov for, og vi behandler dem kun i det omfang og kun i det tidsrum, som er nødvendigt for at opfylde de nævnte formål med behandling.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger i det tidsrum, som er nødvendigt, og de slettes permanent straks vi ikke længere skal anvende dem, medmindre andet aftales særskilt med dig.

VIDEREGIVELSE TIL ANDRE

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi videregiver til følgende personer / virksomheder i overensstemmelse med behandlingsformålet:

 • Dinero (Regnskabsplatform).
 • Revisor (Sky-Finance).
 • Terapeutbooking (Tidsbestillingsplatform/journalserver).
 • Simply.com (mailserver, webhotel)
 • Whereby.com (ved online behandlinger).
 • Simplero.
 • Google (Herunder datterselskaber som YouTube, Google analytics m.fl.).
 • Apple (Kalenderstyring)
 • Microsoft (Kalenderstyring)
 • Vimeo (Video hosting)
 • Facebook og Instagram.
 • Microsoft Clarity
 • Zoom.io
 • Zapier.com
 • WebinarJam.com
 • Clickfunnels.com
 • Simplymeet.me
 • MailChimp.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun data behandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse, jf. nedenfor.

OVERFØRELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELAND ELLER INTERNATIONALE ORGANISATIONER

Vi overfører ikke personoplysningerne til tredjeland eller andre internationale organisationer.

DATABESKYTTELSE OG SIKKERHED

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring dine personoplysninger.

Vores it-systemer og computere scannes jævnligt for brister i sikkerheden og kendte sårbarheder for at sikre dine oplysninger så godt som muligt.

Vi bruger regelmæssig Malware Scanning.

Dine personlige oplysninger er indeholdt bag sikrede netværk og er kun tilgængelige for et begrænset antal personer, der har særlige adgangsrettigheder til sådanne systemer, og er forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige.

<h3″>Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af din personoplysninger har du følgende rettigheder:

 • Hvis retsgrundlaget for behandlingen er et samtykke, har du, indtil behandlingen afsluttes eller dine personoplysninger slettes, ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, som vi allerede har foretaget, som er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen
 • Du har ret til at anmode vores dataansvarlige om indsigt i de personoplysninger, vi har og omhandler om dig
 • Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger forkert eller misvisende oplysninger eller sletter dine personoplysninger. I det tilfælde, at vi har overdraget oplysningerne til en anden modtager, vil vi på din vegne give modtageren besked på at berigtige forkerte eller misvisende oplysninger om dig eller om at slette disse.
 • Du ret til at begrænse vores muligheder for at behandle dine personoplysning eller til at gøre indsigelse mod behandlingen.
 • Du er berettiget til at få de personoplysninger, vi har registeret om dig udleveret personligt i et nemt læseligt og brugbart format. Du er også berettiget til at anmode om, at få dine personoplysninger overdraget til en anden modtager uden omkostninger for dig.
 • Du har altid ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. En klage kan sendes til datatilsynet. Kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre nogen af dine rettigheder gældende kan du fremsende en anmodning herom til vores dataansvarlig på følgende måde:

Vores dataansvarlig: Dendie Skou
Tlf.: +45 25143021
E-mail: vivitu@vivitu.dk
Post: Lyngsø allé 3, 2970 Hørsholm, Danmark

Hvis vi modtager en henvendelse fra dig over telefon, hvor du anmoder om udlevering af oplysninger m.v., vil vi bede dig om at legitimere dig med billede-id med navn og adresse, for at være sikkert på, at vi udleverer oplysningerne til den rigtige person og det rigtige sted. Dette kan eftersendes med post.

COOKIEPOLITIK

Vivitu.dk benytter cookies.

COOKIES – HVAD ER DE?

Cookies er små tekstfiler, som et websted eller dets tjenesteudbyder overfører og gemmes til din computers harddisk via din webbrowser (hvis du tillader det), mobil eller tilsvarende, med det formål at gør det muligt for webstedets eller tjenesteudbyderens systemer at genkende din browser og registrere og huske visse oplysninger, indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. en virus.

HVAD BRUGER VI DEM TIL?

Vi bruger f.eks. Cookies til at hjælpe os med at huske og behandle varerne i din indkøbskurv.

Vi bruger dem også til at forstå dine præferencer baseret på tidligere eller nuværende aktivitet på vores hjemmeside. Dette gør, at vi bedre kan tilpasse og forbedre vores indhold og tjenester på hjemmesiden.

Vi bruger også cookies til at hjælpe os med at kompilere aggregerede data om site trafik og site interaktion, så vi kan tilbyde bedre site oplevelser og værktøjer i fremtiden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Nedenfor har vi uddybet hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

COOKIES FRA TREDJEPARTER

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte cookies beskrevet i cookie-deklarationen.

Vivitu.dk scannes månedligt for cookies, og du kan finde den komplette cookie-deklaration på:  https://vivitu.dk/handelsbetingelser/cookie-deklaration

INDSIGT OG KLAGER

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til vivitu@vivitu.dk  

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at kontakte Datatilsynet.